Pár slov o mně

Narodil jsem se 10. 7. 1976 v pražské nemocnici Motol a vyrůstal jsem pouze se svojí maminkou, která pocházela ze Zlína, dřívějšího Gottwaldova.

Celý svůj život jsem prožil na pražském Smíchově a městská část Praha 5 mi silně přirostla k srdci. Smíchov prochází od mého dětství výraznými obměnami, jak po stránce kulturní vybavenosti, tak po stránce etnické, což tehdy nebylo pro malého kluka obzvlášť záviděníhodné. Sám sebe bych označil za velice živé dítě, které bylo velmi těžké udržet na jednom místě. Možná právě proto mě moje maminka, vědoma si chybějící autority otce, již od raného dětství vedla ke sportu, který mě naučil odpovědnosti, soudržnosti, touze vyhrávat a nevzdávat se. Sport mě provází celý život a do jisté míry mohu prohlásit, že pro relaxaci či tzv. vypnutí, si to bez jeho přítomnosti neumím představit.

Pokud bych měl označit určité období ve svém životě jako tzv. mezník, byl by to rok 1999, po boxerském Mistrovství světa v Houstonu. Bohužel start na tomto mistrovství mi nevyšel, a já tak stál před rozhodnutím, co bude dál. Do této doby jsem byl jednoznačně přesvědčen, že budu amatérský a následně profesionální boxer a tato činnost mě bude živit po celý život. V roce 1999 jsem se však rozhodl ukončit pracovní poměr s ministerstvem vnitra, kde jsem byl veden jako sportovec a následně jsem začal studium na vysoké škole. Dodnes si pamatuji na doučování matematiky šestkrát týdně po dobu 1,5 roku s mojí nevlastní tetou (absolventkou MMF UK), ale i další aktivity spojené s doplněním informací a znalostí z období, kdy byl pro mě prim hrát box.

V průběhu studia jsem se seznámil s mým obchodním partnerem, se kterým jsme začali podnikat v oblasti reklamy, investic a obchodu. Postupem času jsem se více soustředil na stavebnictví, respektive management v oblasti stavebnictví. Tento segment mě velice zajímá a budu-li upřímný, tak mě velice mrzí, že jsem nevystudoval architekturu s následnou stavební specializací. Neexistuje totiž krásnější pocit, než když jste u vzniku něčeho, co jste sám vyprojektoval a postavil.

V roce 2007 jsem se oženil se svou manželkou Ajlou, která pochází z Bosny a Hercegoviny. V Praze vystudovala na Universitě Karlově v bakalářském programu žurnalistiku a poté obor mediální studia v magisterském programu. Máme spolu tři krásné děti, syna Lucu (*2008), dceru Miu (*2010) a dceru Emu (*2014).

V roce 2008 jsem byl osloven s nabídkou práce ve státní správě a popravdě musím říci, že rozhodování v této záležitosti pro mě nebylo vůbec jednoduché. Nicméně vzhledem k novým zkušenostem a výzvám jsem se rozhodnul prodat veškeré své tehdejší firmy a odejít do státního sektoru. Svoji pozici a realizaci jsem spatřoval především v administrativě, právě z pohledu manažerského řízení a uplatnění svých schopností. Vzhledem k událostem v roce 2009, kdy jsem byl obviněn, a následně bez ohledu na presumci neviny mediálně dehonestován, jsem se okamžitě rozhodl odstoupit z pracovní pozice ve státní správě a k pozastavení svého členství v politické straně.

Po výše uvedených událostech jsem se intenzivně zamýšlel nad tím, co budu dělat dál. Cesta zpět do společnosti, kde jsem působil, byla hypoteticky otevřena. Ale jak se říká ″Dvakrát do stejné řeky nevstoupíš″. Z toho důvodu jsem se rozhodl věnovat maximální úsilí přípravě k přijímacím zkouškám na doktorandské studium a následnému sebevzdělávání. Chtěl jsem ale zůstat i pracovně / profesionálně aktivní a být v oboru stavebnictví. Proto jsem přijal nabídku na práci marketingového ředitele malé stavební společnosti spadající do konsorcia společností VINCI, kde jsem působil od ledna 2010.

Práci marketingového ředitele jsem v srpnu 2012 ukončil, protože jsem se chtěl nadále věnovat pouze akademické činnosti a souvisejícím aktivitám. V tomto období jsem působil jako akademický pracovník na jednotlivých českých i zahraničních vysokých školách - viz. Pedagogická činnost, publikuji - viz. Publikační činnost a přednáším na Konferencích.

V roce 2013 jsem úspěšně dokončil doktorské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze. V roce 2014 jsem se svými kolegy založil úzce profilovanou společnost společnost HRM Corporation a.s., jejíž náplní měla být zejména oblast personálního managementu a controllingu v průmyslových a stavebních podnicích na území České republiky a Ruské federace. Bohužel vzhledem k  napjatému období ve vztahu jednotlivých vzájemných podnikatelských aktivit mezi Evropskou unií, jíž je Česká republika členem a Ruskou federací byla tato podnikatelská činnost plně zastavena.

V roce 2015 jsem úspěšně dokončil kandidátské studium na Moskevské státní technologické univerzitě – STANKIN. Z hlediska svého pedagogického zaměření zůstávám neustále plně aktivní, tak abych v roce 2016 dokončil habilitační řízení a získal vědecko-pedagogickou hodnost docent. Stejně tak v roce 2016 zahajuji studium doktorského studia (Doktor věd – DSc.) na Moskevské státní technologické univerzitě – STANKIN.

Z hlediska svého profesního zaměření pracuji na mezinárodním projektu, přičemž mezi oblasti mé působnosti patří země východní části Evropy a Asie.


Aktuality

Účast na konferenci
The 10th Internal days of statistics and economicsation  »
Zapojení VŠE v Praze a INPER do činnosti pracovních skupin WG1 a WG2
Na základě účasti Dr. Filipa Bušiny Plenárního zasedání skupiny JTC 1/SC 36 v roce 2015 v Rouenu, Francie z pozice člena delegace Ruské federace byla domluvena pro rok 2016 jako hostující země Česká republika.  »
Přednášková činnost
Mimosemestrální kurz katedry personalistiky za období LS 2015/2016  »
Nový článek
„Mezinárodní normy informačních technologií v oblasti vzdělávání, výchovy a vzdělávání - nové normy a perspektivy rozvoje“  »
Konference
3rd International KES Conference  »
Rozhovor pro týdeník Euro
První rozhovor k nepravomocně osvobozujícímu rozsudku, po téměř šesti a půl letech, trvající kauzy.  »
Konference
IV. International Conference (IT – Standart 2015)  »
Nový dokument
Disertační práce  »
Nový dokument
Autoreferát  »
Nová konference
IV. Mezinárodní kongres o Controllingu  »
Nová konference
Řízení výkonu zaměstnanců a organizací na osnově procesního řízení  »
Nový článek
„Nedostatečná kvalifikace lidských zdrojů ve strojírenství“  »
Nový článek
„Strojírenské podniky upřednostňují interní kontrolu svého výkonu“  »
Nový článek
„Role controllingu v českých strojírenských podnicích v době hospodářské krize“  »
Nový článek
„Vnímání controllingu představiteli malých společností v České republice“  »
Nová konference
The 9th International days of statistics and economics  »
Nová konference - Slovensko
The 4th International Virtual Conference 2015  »
Nový článek
Efektivita nočních prací  »
Aktualizovaný článek
Personnel management in the building industry  »
© 2015 Filip Bušina
Slideshare
Slideshare Filipa Bušiny
LinkedIn
Filip Bušina na LinkedIn