Dosažené vzdělání

Moskevská státní technologická universita - STANKIN

2014 – 2015

Studium pro udělení hodnosti „Kandidáta věd“. (Ruský titul kandidát věd odpovídá českému neměnnému titulu Ph.D.). Fakulta ekonomiky a managementu
Aspirantura na téma "Vývoj organizačně-ekonomického mechanismu adaptace systému controllingu průmyslového podniku, zaměřeného na změny vnějšího prostředí"
Adresa: 3A, Vadkovsky per., 127055 Moskva, Ruská federace

Dokumenty: AutoreferátDisertační práce, Posudek vedoucí  disertační práce, Posudek vedoucí organizace (Ruský letecký Institut)Posudek hlavního oponenta S. G. Falka, Posudek II. hlavního oponenta J. P. Aniskina, Vedlejší posudek (Ruská akademie věd - O.A. Kozlova), Vedlejší posudek (Uralská státní ekonomická unverzita - M.A. Kotlyarov), Vedlejší posudek (Jihoruská státní Polytechnická univerzita - E.B.Kolbačov), Vedlejší posudek (Rjazaňská státní radiotechnická unverzita - J.M. Soldak), Vedlejší posudek (Tulská státní unverzita - E.B. Chlinin), Vedlejší posudek (Podnik Argogard - T.V. Maslova), Vedlejší posudek (Vysoká škola ekonomická v Praze - Z. Dvořáková), Vedlejší posudek (Státní institut mezinárodních vztahů v Moskvě - O.K. Čepižova), Vedlejší posudek (EDM Inženýring - A.A. Krupskyj; M.J. Kolosov), Protokol z obhajoby 23.12.2015, Filipa Bušiny, Rozhodnutí disertačního výboru k obhajobě Filipa Bušiny

Smlouva o převodu kandidátského studia - ZDE

 

Moskevská státní universita strojírenství a informatiky

2012 – 2014

Studium pro udělení hodnosti "Kandidát nauk", Fakulta ekonomie, katedra managementu
Aspirantura na téma "Metody a způsoby uplatňování controllingu v českých průmyslových organizacích"
Adresa: Strominka 20, 107996 Moskva, Ruská federace

Příkaz kandidát - ZDE
Příkaz aspirantura - ZDE
Potvrzení o studiu - ZDE


Vysoká škola ekonomická v Praze

2010 – 2013

Studium pro Ph.D., Podnikohospodářská Fakulta, katedra personalistiky
Disertační práce na téma:
- původní téma: „Lobbing jako efektivní nástroj managementu“
- stávající téma: „Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví“
Adresa: Nám.Winstona Churchilla 4, Praha 3
Dokumenty: Diplom PhD., Dodatek k diplomu Phd.Disertační práceAutoreferátOponentský posudek, HorňákOponentský posudek, Linkeschová, Oponentský posudek, Dvořáček

Abstrakt disertační práce:

Ekonomická situace ve stavebnictví má od roku 2008 neustále sestupnou tendenci v oblastech efektivity a budoucího rozvoje. Jednotlivé stavební společnosti musejí přistupovat k dříve zapovězeným optimalizačním procesům, které se následně projevují jak směrem do společnosti, tak k samotným zaměstnancům. Navíc při posouzení úlohy státu, týkající se jeho zapojení do stabilizování stávající „hořké“ situace ve stavebnictví, nezbývá než konstatovat, že jeho zapojení je velice slabé. Z tohoto důvodu si tato práce stanovuje dva cíle: prvním cílem je „definovat způsoby ekonomizace v oblasti personálního managementu ve stavebnictví“ a dále pak „identifikovat ekonomickou politiku státu ve vztahu ke stavebním organizacím a určit, jaký má tato politika dopad na chování stavebních organizací“.  

Vysoká škola finanční a správní

2006 – 2008

Inženýrské studium, Obor: řízení podniku a podnikové finance
diplomová práce na téma: „Lidský faktor, Lobbing, Výběrová řízení“
Adresa: Estonská, Praha 10
Dokumenty: DiplomDiplomová práce, Posudek vedoucího diplomové práce, Oponentský posudek diplomové práce

V diplomové práci magisterského studia s názvem "Lidský faktor, Lobbing, Výběrová řízení", jsem se především snažil poukázat na propojení všech tří výše uvedených oblastí a jejich nutnou kooperaci pro budoucí fungování. Všechny tři výše zmíněné oblasti se totiž, aniž by si to spousta lidí uvědomila, stala běžným a nesporným koloběhem stávajícího fungování naší společnosti. Při psaní této diplomové práce jsem především aplikoval metodu analýzy a deskripce.

Vysoká škola CMI-ESMA Praha

2003 – 2004

Studium MBA, Obor: podniková ekonomika a management
člen České asociace MBA škol (CAMBAS)
Diplomová práce na téma: „Výběrová řízení ve státním sektoru“
Dokumenty: Diplom

V diplomové práci MBA programu jsem se zaobíral tématem "Výběrová řízení ve státním sektoru". Tato práce si především kladla za cíl uvézt čtenáře do oblasti veřejných zakázek v České republice a způsobu jejich zadávání. V práci jsem se snažil poukázat na způsoby a formy řízení jednotlivých subjektů pro zajišťování veřejných zakázek ze státního sektoru.

2000 – 2003

Studium BBA, Obor: podniková ekonomika a management
nostrifikace studia člen České asociace MBA škol (CAMBAS) „rozhodnutí o nostrifikaci VŠE, č.j.1925/730/9034-06“
Bakalářská práce na téma: „Personální řízení ve společnosti Zlínstav, a.s. Zlín“
Adresa: Resslova 10, Praha 2
Dokumenty: Diplom

V bakalářské práci na téma "Personální řízení ve společnosti Zlínstav, a.s. Zlín" jsem pohlížel na personální situaci ve stavební společnosti z pozice mezilidských vztahů a systému řízení organizace. Práce se převážně zabývala ukazateli sledování jednotlivců v personálních dopadech na jejich chování.

Moskevská státní průmyslová univerzita

2002 – 2005

Bakalářské studium, Obor: právo
„reg.č. dipl. Ju/7400, reg.č. přílohy k dipl. AVB 0619485“
Bakalářská práce na téma: „Mezinárodní právo“
Adresa: Autozávodská 16, 115 280 Moskva, Ruská federace
Dokumenty: Diplom

V bakalářské práci na téma "mezinárodní právo" jsem se snažil vyznačit a vyspecifikovat souhrn právních pravidel, které spolu upravují vzájemné vztahy rovných států a jiných subjektů a stanoví oprávněné způsoby jejich chování v rámci mezinárodního společenství, především s ohledem na Ruskou federaci a její postavení směrem ven.

Kurzy – Školení – Projekty

4/2010 „Rétorika a šarm v komunikaci s J. Přeučilem“
- kurz zakončen certifikátem o jeho absolvování.

3/2010 „Projektové řízení“
- kurz zakončen certifikátem o absolvování.

2/2010 „Trénink vyjednávání a komunikace s komplikovanými osobami“
- kurz zakončen certifikátem o absolvování.

1/2010 „Vedení lidí“
- kurz zakončen certifikátem o absolvování.

12/2009 „Koučink“
- kurz zakončen certifikátem o absolvování.

7/2002 Likvidátor, správce konkurzní podstaty a vyrovnávací správce
– kurz zakončen certifikátem osvědčení č. 182002, platný pro působení jakožto konkurzní správce.

Aktuality

Účast na konferenci
The 10th Internal days of statistics and economicsation  »
Zapojení VŠE v Praze a INPER do činnosti pracovních skupin WG1 a WG2
Na základě účasti Dr. Filipa Bušiny Plenárního zasedání skupiny JTC 1/SC 36 v roce 2015 v Rouenu, Francie z pozice člena delegace Ruské federace byla domluvena pro rok 2016 jako hostující země Česká republika.  »
Přednášková činnost
Mimosemestrální kurz katedry personalistiky za období LS 2015/2016  »
Nový článek
„Mezinárodní normy informačních technologií v oblasti vzdělávání, výchovy a vzdělávání - nové normy a perspektivy rozvoje“  »
Konference
3rd International KES Conference  »
Rozhovor pro týdeník Euro
První rozhovor k nepravomocně osvobozujícímu rozsudku, po téměř šesti a půl letech, trvající kauzy.  »
Konference
IV. International Conference (IT – Standart 2015)  »
Nový dokument
Disertační práce  »
Nový dokument
Autoreferát  »
Nová konference
IV. Mezinárodní kongres o Controllingu  »
Nová konference
Řízení výkonu zaměstnanců a organizací na osnově procesního řízení  »
Nový článek
„Nedostatečná kvalifikace lidských zdrojů ve strojírenství“  »
Nový článek
„Strojírenské podniky upřednostňují interní kontrolu svého výkonu“  »
Nový článek
„Role controllingu v českých strojírenských podnicích v době hospodářské krize“  »
Nový článek
„Vnímání controllingu představiteli malých společností v České republice“  »
Nová konference
The 9th International days of statistics and economics  »
Nová konference - Slovensko
The 4th International Virtual Conference 2015  »
Nový článek
Efektivita nočních prací  »
Aktualizovaný článek
Personnel management in the building industry  »
© 2015 Filip Bušina
Slideshare
Slideshare Filipa Bušiny
LinkedIn
Filip Bušina na LinkedIn