Různé

Na základě mé účasti Plenárního zasedání skupiny JTC 1/SC 36 v roce 2015 v Rouenu, Francie z pozice člena delegace Ruské federace byla domluvena pro rok 2016 jako hostující země Česká republika. Této úlohy se zmocnila VŠE v Praze společně s Institutem personalistiky (INPER) pod záštitou paní Prof. Zuzany Dvořákové a Dr. Filipa Bušiny.
Po úspěšném Plenárním zasedání bylo ze strany Erlenda Overbyho navrženo zapojení VŠE v Praze a INPER do činnosti pracovních skupin WG1 a WG2. Rovněž bylo navrženo, aby se ČR stala aktivním partnerem, participujícím na jednotlivých normativních návrzích. 

Dopis na Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) ze strany Erlenda Overby, ředitele skupiny JTC 1/SC 36. 

 

Děkující dopis, vystavený rektorem Uralské státní ekonomické univerzity, Michailem Vasilijevičem Fjodorovem za provedení semináře na téma HR marketing. Přednáška proběhla dne 11. 9. 2015 na Vysoké škole ekonomické v Praze. 

  • Ocenění: zde
Speciální přednáška na téma „Systémy a způsoby prosazování lobbingu organizovaných skupin v Evropské unii“, dne 10. 04. 2015. 

Program přednášky 

Foto 1

 

Reakce univerzit na monografii Personální management ve stavebnictví. Problém člověka ve stavebnictví“

 

Prezentace publikace Personální management ve stavebnictví. Problém člověka ve stavebnictví na konferenci Setkání lídrů českého stavebnictví, dne 29. 5. 2014

Setkání lídrů ČR

Setkání lídrů ČR

Seznam lídrů ČR

 

Prezentace publikace Personální management ve stavebnictví. Problém člověka ve stavebnictví na konferenci Setkání lídrů slovenského stavebnictví, dne 27. 3. 2014

 

 

Aktuality

Účast na konferenci
The 10th Internal days of statistics and economicsation  »
Zapojení VŠE v Praze a INPER do činnosti pracovních skupin WG1 a WG2
Na základě účasti Dr. Filipa Bušiny Plenárního zasedání skupiny JTC 1/SC 36 v roce 2015 v Rouenu, Francie z pozice člena delegace Ruské federace byla domluvena pro rok 2016 jako hostující země Česká republika.  »
Přednášková činnost
Mimosemestrální kurz katedry personalistiky za období LS 2015/2016  »
Nový článek
„Mezinárodní normy informačních technologií v oblasti vzdělávání, výchovy a vzdělávání - nové normy a perspektivy rozvoje“  »
Konference
3rd International KES Conference  »
Rozhovor pro týdeník Euro
První rozhovor k nepravomocně osvobozujícímu rozsudku, po téměř šesti a půl letech, trvající kauzy.  »
Konference
IV. International Conference (IT – Standart 2015)  »
Nový dokument
Disertační práce  »
Nový dokument
Autoreferát  »
Nová konference
IV. Mezinárodní kongres o Controllingu  »
Nová konference
Řízení výkonu zaměstnanců a organizací na osnově procesního řízení  »
Nový článek
„Nedostatečná kvalifikace lidských zdrojů ve strojírenství“  »
Nový článek
„Strojírenské podniky upřednostňují interní kontrolu svého výkonu“  »
Nový článek
„Role controllingu v českých strojírenských podnicích v době hospodářské krize“  »
Nový článek
„Vnímání controllingu představiteli malých společností v České republice“  »
Nová konference
The 9th International days of statistics and economics  »
Nová konference - Slovensko
The 4th International Virtual Conference 2015  »
Nový článek
Efektivita nočních prací  »
Aktualizovaný článek
Personnel management in the building industry  »
© 2015 Filip Bušina
Slideshare
Slideshare Filipa Bušiny
LinkedIn
Filip Bušina na LinkedIn