Uveřejněné články 2011

Prosinec/2011„Problematika vybraných lhůt v zadávacích řízeních"
Časopis Veřejné zakázky, číslo 6/2011, registrace MK ČR E 14152, ISSN 1803-6724, Vizea s.r.o.

Říjen/2011 „Splatnost faktur ve státní správě"
Časopis Veřejné zakázky, číslo 5/2011, registrace MK ČR E 14152, ISSN 1803-6724, Vizea s.r.o.

Srpen/2011 „Ekonomická zátěž v podobě bankovních záruk a pozastávek"
Časopis Veřejné zakázky, číslo 4/2011, registrace MK ČR E 14152, ISSN 1803-6724, Vizea s.r.o.

Červen/2011 „Střet zájmů ve veřejné správě"
Časopis Veřejné zakázky, číslo 3/2011, registrace MK ČR E 14152, ISSN 1803-6724, Vizea s.r.o.

Duben/2011 „Bylo by možné sjednotit zadávací podmínky u obdobných zakázek?"
Časopis Veřejné zakázky, číslo 2/2011, registrace MK ČR E 14152, ISSN 1803-6724, Vizea s.r.o.

Únor/2011„Korupce a oblast veřejných zakázek"
Časopis Veřejné zakázky, číslo 1/2011, registrace MK ČR E 14152, ISSN 1803-6724, Vizea s.r.o.

Aktuality

Účast na konferenci
The 10th Internal days of statistics and economicsation  »
Zapojení VŠE v Praze a INPER do činnosti pracovních skupin WG1 a WG2
Na základě účasti Dr. Filipa Bušiny Plenárního zasedání skupiny JTC 1/SC 36 v roce 2015 v Rouenu, Francie z pozice člena delegace Ruské federace byla domluvena pro rok 2016 jako hostující země Česká republika.  »
Přednášková činnost
Mimosemestrální kurz katedry personalistiky za období LS 2015/2016  »
Nový článek
„Mezinárodní normy informačních technologií v oblasti vzdělávání, výchovy a vzdělávání - nové normy a perspektivy rozvoje“  »
Konference
3rd International KES Conference  »
Rozhovor pro týdeník Euro
První rozhovor k nepravomocně osvobozujícímu rozsudku, po téměř šesti a půl letech, trvající kauzy.  »
Konference
IV. International Conference (IT – Standart 2015)  »
Nový dokument
Disertační práce  »
Nový dokument
Autoreferát  »
Nová konference
IV. Mezinárodní kongres o Controllingu  »
Nová konference
Řízení výkonu zaměstnanců a organizací na osnově procesního řízení  »
Nový článek
„Nedostatečná kvalifikace lidských zdrojů ve strojírenství“  »
Nový článek
„Strojírenské podniky upřednostňují interní kontrolu svého výkonu“  »
Nový článek
„Role controllingu v českých strojírenských podnicích v době hospodářské krize“  »
Nový článek
„Vnímání controllingu představiteli malých společností v České republice“  »
Nová konference
The 9th International days of statistics and economics  »
Nová konference - Slovensko
The 4th International Virtual Conference 2015  »
Nový článek
Efektivita nočních prací  »
Aktualizovaný článek
Personnel management in the building industry  »
© 2015 Filip Bušina
Slideshare
Slideshare Filipa Bušiny
LinkedIn
Filip Bušina na LinkedIn