Uveřejněné články 2010

Listopad/2010 „Lobbying a jeho úloha v oblasti veřejných záležitostí"
Časopis Veřejné zakázky, číslo 6/2010, registrace MK ČR E 14152, ISSN 1803-6724, Vizea s.r.o.

Listopad/2010 „Fungování správ a údržeb silnic II. a III. třídy v ČR, z pohledu kvalitního managementu"
Časopis Reliant Logistic News, ročník VII., číslo 11, , zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem 15712, ISSN 1802-3746, EXPODATA-DIDOT spol. s r.o.

Září/2010 „Dopady ekonomické recese vůči dumpingovým cenám u v.z."
Časopis Veřejné zakázky, číslo 5/2010, registrace MK ČR E 14152, ISSN 1803-6724, Vizea s.r.o.

Září/2010 „Problémy rozhodovací praxe UOHS"
Časopis Veřejné zakázky, číslo 4/2010, registrace MK ČR E 14152, ISSN 1803-6724, Vizea s.r.o.

Červen/2010 „Problematický trend současné doby: umělé protahování zadávacích řízení"
Časopis Veřejné zakázky, číslo 3/2010, registrace MK ČR E 14152, ISSN 1803-6724, Vizea s.r.o.

Květen/2010 „Použití postupu podle FIDIC - jeden ze způsobů garantování ceny při zadávání veřejných zakázek"
Časopis Kapitál, číslo 5/2010, , registrace MK ČR E 14152, ISSN 1803-6724, www.kapital.cz, EUROMEDIA CS, spol. s.r.o.

Duben/2010 „Quo vadis – veřejná zakázko?"
Časopis Veřejné zakázky, číslo 2/2010, registrace MK ČR E 14152, ISSN 1803-6724.

Únor/2010 „V zákoně chybí požadavky na kvalifikaci zadavatele"
Časopis Veřejné zakázky, číslo 1/2010, registrace MK ČR E 14152, ISSN 1803-6724.

Aktuality

Účast na konferenci
The 10th Internal days of statistics and economicsation  »
Zapojení VŠE v Praze a INPER do činnosti pracovních skupin WG1 a WG2
Na základě účasti Dr. Filipa Bušiny Plenárního zasedání skupiny JTC 1/SC 36 v roce 2015 v Rouenu, Francie z pozice člena delegace Ruské federace byla domluvena pro rok 2016 jako hostující země Česká republika.  »
Přednášková činnost
Mimosemestrální kurz katedry personalistiky za období LS 2015/2016  »
Nový článek
„Mezinárodní normy informačních technologií v oblasti vzdělávání, výchovy a vzdělávání - nové normy a perspektivy rozvoje“  »
Konference
3rd International KES Conference  »
Rozhovor pro týdeník Euro
První rozhovor k nepravomocně osvobozujícímu rozsudku, po téměř šesti a půl letech, trvající kauzy.  »
Konference
IV. International Conference (IT – Standart 2015)  »
Nový dokument
Disertační práce  »
Nový dokument
Autoreferát  »
Nová konference
IV. Mezinárodní kongres o Controllingu  »
Nová konference
Řízení výkonu zaměstnanců a organizací na osnově procesního řízení  »
Nový článek
„Nedostatečná kvalifikace lidských zdrojů ve strojírenství“  »
Nový článek
„Strojírenské podniky upřednostňují interní kontrolu svého výkonu“  »
Nový článek
„Role controllingu v českých strojírenských podnicích v době hospodářské krize“  »
Nový článek
„Vnímání controllingu představiteli malých společností v České republice“  »
Nová konference
The 9th International days of statistics and economics  »
Nová konference - Slovensko
The 4th International Virtual Conference 2015  »
Nový článek
Efektivita nočních prací  »
Aktualizovaný článek
Personnel management in the building industry  »
© 2015 Filip Bušina
Slideshare
Slideshare Filipa Bušiny
LinkedIn
Filip Bušina na LinkedIn