Posudky

Vedení studentů bakalářských prací

Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. 2013. Bc. Petra Čepová. Bakalářská práce s názvem „Politická moc a její vliv ve vztahu řízení veřejných zakázek“.

Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. 2013. Bc. Zdeňka Bízová. Bakalářská práce s názvem „Protikorupční politika v České Republice“.

Oponentské posudky studentů bakalářských prací

Vysoká škola ekonomická V Praze, 2015. Bc. Kateřina Váchová. Bakalářská práce s názvem „Analýza péče o zaměstnance ve společnosti MEIBES s.r.o.“ Vedoucí práce Doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
Odkaz: „Analýza péče o zaměstnance ve společnosti MEIBES s.r.o.“

Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. 2014. Bc. Zuzana Sluková. Bakalářská práce s názvem „Privatizace v ČR v komparaci se Slovenskem“. Vedoucí práce Ing. Soňa Španielová, MBA.

Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. 2013. Bc. Hana Kocmanová. Bakalářská práce s názvem „Vývoj a vliv zahraničního obchodu s východní Evropou – Rusko po roce 1989“. Vedoucí práce Ing. Soňa Španielová, MBA.

Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. 2011. Bc. Tomáš Novák. Bakalářská práce s názvem „Personální management v armádě České republiky“. Vedoucí práce Ing. Soňa Španielová, MBA.


Oponentské posudky studentů diplomových prací

Vysoká škola ekonomická V Praze, 2015. Ing. Veronika Daňková. Diplomová práce s názvem „Analýza personální práce v jazykové škole“. Vedoucí práce prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc.
Odkaz: „Analýza personální práce v jazykové škole“.

Vysoká škola ekonomická V Praze, 2015. Ing. Martina Lukášová. Diplomová práce s názvem „Podnikové vzdělávání a rozvoj zaměstnanců“. Vedoucí práce prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc.
Odkaz: „Podnikové vzdělávání a rozvoj zaměstnanců“.

 Vysoká škola ekonomická V Praze, 2014. Autor Ing. Zuzana Veliká. Diplomová práce s názvem „Komparácia trendov v oblasti získavania a výberu zamestnancov“. Vedoucí práce Doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
Odkaz: Komparácia trendov v oblasti získavania a výberu zamestnancov“.


Recenzní posudek

Recenzovaný časopis TZB-info-stavebnictví, úspory energií, technická zařízení budov, ISSN 1801-4399, © Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2014. Autor Ing. Martin Štěrba. Příspěvek s názvem „Zapojení jeřábu při výstavbě s ohledem na bezpečnost práce“.  (Září 2014).
Odkaz na článek: „Zapojení jeřábu při výstavbě s ohledem na bezpečnost práce“. 

 

Mezinárodní vědecká konference. Pořádaná Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT v Praze, dne 16. 10. 2014 s názvem „Current Trends and Challenges of Modern Management and Human Resource Development“. Autoři: Ing. Adriana Grenčíková, Ph.D., PhDr. Jana Španková, Ph.D., doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc. Příspěvek s názvem „Workplace Stress and its Impact on Job Performance“. (Říjen 2014)

Mezinárodní vědecká konference. Pořádaná Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT v Praze, dne 16. 10. 2014 s názvem „Current Trends and Challenges of Modern Management and Human Resource Development“. Autor Ing. Ľudmila Kolesárová. Příspěvek s názvem „Using Balanced Scorecard in Performance Appraisal“. (Říjen 2014)

Mezinárodní vědecká konference. Pořádaná Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT v Praze, dne 16. 10. 2014 s názvem „Current Trends and Challenges of Modern Management and Human Resource Development“. Autor RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Příspěvek s názvem „Changes in the Educational Structure of the Czech Population and Their Regional Disparities“. (Říjen 2014)

Mezinárodní vědecká konference. Pořádaná Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT v Praze, dne 16. 10. 2014 s názvem „Current Trends and Challenges of Modern Management and Human Resource Development“. Autor Ing. Klára Šimonová. Příspěvek s názvem „Part-time Work in the Czech Republic“.  (Říjen 2014)

Aktuality

Účast na konferenci
The 10th Internal days of statistics and economicsation  »
Zapojení VŠE v Praze a INPER do činnosti pracovních skupin WG1 a WG2
Na základě účasti Dr. Filipa Bušiny Plenárního zasedání skupiny JTC 1/SC 36 v roce 2015 v Rouenu, Francie z pozice člena delegace Ruské federace byla domluvena pro rok 2016 jako hostující země Česká republika.  »
Přednášková činnost
Mimosemestrální kurz katedry personalistiky za období LS 2015/2016  »
Nový článek
„Mezinárodní normy informačních technologií v oblasti vzdělávání, výchovy a vzdělávání - nové normy a perspektivy rozvoje“  »
Konference
3rd International KES Conference  »
Rozhovor pro týdeník Euro
První rozhovor k nepravomocně osvobozujícímu rozsudku, po téměř šesti a půl letech, trvající kauzy.  »
Konference
IV. International Conference (IT – Standart 2015)  »
Nový dokument
Disertační práce  »
Nový dokument
Autoreferát  »
Nová konference
IV. Mezinárodní kongres o Controllingu  »
Nová konference
Řízení výkonu zaměstnanců a organizací na osnově procesního řízení  »
Nový článek
„Nedostatečná kvalifikace lidských zdrojů ve strojírenství“  »
Nový článek
„Strojírenské podniky upřednostňují interní kontrolu svého výkonu“  »
Nový článek
„Role controllingu v českých strojírenských podnicích v době hospodářské krize“  »
Nový článek
„Vnímání controllingu představiteli malých společností v České republice“  »
Nová konference
The 9th International days of statistics and economics  »
Nová konference - Slovensko
The 4th International Virtual Conference 2015  »
Nový článek
Efektivita nočních prací  »
Aktualizovaný článek
Personnel management in the building industry  »
© 2015 Filip Bušina
Slideshare
Slideshare Filipa Bušiny
LinkedIn
Filip Bušina na LinkedIn