KORUPCE - Mezinárodní konference VŠPSV

Termín konference - 10. 3. 2011
Webové stránkyKonference VŠPSV
Pořadatel - Vysoká škola politických a společenských věd v Kolín
Příspěvek - Vnímání korupce a zavádění protikorupčních opatření v České republice

(aktivní účast, příspěvek nezveřejněn ve sborníku)

Korupce v České republice je v posledním období vysoce citlivé téma veřejné debaty a údaje o rozsahu a trendech zkorumpovanosti jsou předmětem mnoha diskuzí. Ostatně právě díky mezinárodní neziskové nevládní organizaci Transparency International a jejich Indexu vnímání korupce, můžeme sledovat jak se Česká republika co do důvěry občanů v jednotlivých průzkumech, neustále propadá.

Lze konstatovat, že vnímání korupce v České republice je již na takové úrovni, že vláda vzešlá po parlamentních volbách v roce 2010, se zavázala k jednotlivému prosazování protikorupčních kroků a sama sebe nazývá vládou rozpočtové odpovědnosti. Nejpalčivějšími problémy České republiky, kde je v současné chvíli nejvíce zřetelná korupce či korupční tlaky, jsou následující oblasti:

Zákon o veřejných zakázkách (největší únik finančních prostředků) Nezavedení zákona o služebním poměru (odpovědnost, vymahatelnost, střet zájmů) Nezavedení podmínek pro financování politických stran (neprůhlednost financování PR)

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že rozčarování z politiky a politiků v České republice je téměř všudypřítomným pocitem a hypoteticky lze dovodit, že valná většina občanů České republiky vnímá korupci již jako něco, co je de facto běžný jev.

Je důležité vědět, co to vlastně korupce je. Pokud bychom se omezili na konstatování že korupce je pouze služba za finanční odměnu, pak nemůže být korupce příčinou nespokojenosti, protože úplatkářství veřejných činitelů a státních úředníků není běžnou praxí. Nicméně korupce není pouze úplatkářství. Korupci totiž můžeme označit jako ovládnutí politiky, zneužití moci, nezákonné financování politických stran, aj.

Z těchto a více důvodů se předkládaný příspěvek na konferenci bude zabývat problematikou korupce a analýzou různých aspektů, které s fungováním soukromého a veřejného sektoru úzce souvisí.

Klíčová slova: Korupční jednání, Střet zájmů, Veřejné zakázky, Veřejný sektor, Lobbing, Transparentnost

Konference korupce, 10.3.11

 

View more presentations from Filip Busina.

Filip Busina

Filip Busina

TÝDEN
- uveřejněný článek v časopisu Týden, Josef Hympl: Ten pravý na korupci.

Filip Busina

Aktuality

Účast na konferenci
The 10th Internal days of statistics and economicsation  »
Zapojení VŠE v Praze a INPER do činnosti pracovních skupin WG1 a WG2
Na základě účasti Dr. Filipa Bušiny Plenárního zasedání skupiny JTC 1/SC 36 v roce 2015 v Rouenu, Francie z pozice člena delegace Ruské federace byla domluvena pro rok 2016 jako hostující země Česká republika.  »
Přednášková činnost
Mimosemestrální kurz katedry personalistiky za období LS 2015/2016  »
Nový článek
„Mezinárodní normy informačních technologií v oblasti vzdělávání, výchovy a vzdělávání - nové normy a perspektivy rozvoje“  »
Konference
3rd International KES Conference  »
Rozhovor pro týdeník Euro
První rozhovor k nepravomocně osvobozujícímu rozsudku, po téměř šesti a půl letech, trvající kauzy.  »
Konference
IV. International Conference (IT – Standart 2015)  »
Nový dokument
Disertační práce  »
Nový dokument
Autoreferát  »
Nová konference
IV. Mezinárodní kongres o Controllingu  »
Nová konference
Řízení výkonu zaměstnanců a organizací na osnově procesního řízení  »
Nový článek
„Nedostatečná kvalifikace lidských zdrojů ve strojírenství“  »
Nový článek
„Strojírenské podniky upřednostňují interní kontrolu svého výkonu“  »
Nový článek
„Role controllingu v českých strojírenských podnicích v době hospodářské krize“  »
Nový článek
„Vnímání controllingu představiteli malých společností v České republice“  »
Nová konference
The 9th International days of statistics and economics  »
Nová konference - Slovensko
The 4th International Virtual Conference 2015  »
Nový článek
Efektivita nočních prací  »
Aktualizovaný článek
Personnel management in the building industry  »
© 2015 Filip Bušina
Slideshare
Slideshare Filipa Bušiny
LinkedIn
Filip Bušina na LinkedIn