Členství

Člen Ruské akademie přírodních věd – zařazení člen korespondent v sekci Ekonomické vědy.

Název: Ruská akademie přírodních věd
Webové stránky: 
http://www.rae.ru/
Datum členství, vzniklo: 10. srpna 2015
Potvrzení: 
zde

Člen národní delegace Ruské federace v 28. plenárním zasedání ISO / IEC JTC1 / PK36 "Informační technologie v oblasti výchovy a vzdělávání"

Název: Plenární zasedání ISO / IEC JTC1 / PK36
Pořadatel: Federální agentura na technickou regulaci a metrologii ROSSTANDART; Standardizace Technická komise 461 (TC 461); Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (ICTE).
Webové stránky: 
http://www.tk461.stankin.ru/
Bližší informace o konferenci: zde
Datum a místo konání: 22 - 26 června 2015, Francie, Rouen

Vyjádření hlubokého uznání a poděkování za aktivní práci, jakožto člen Ruské delegace na 28. plenárním zasedání ISO / IEC JTC1 / PK36 "Informační technologie ve vzdělávání, vzdělávání a odborné přípravy".

Odkaz: zde

 

Členství v organizačním výboru konference Strojírenství - Tradice a Inovace

Název konference: Strojírenství - Tradice a Inovace
Pořadatel: Moskevská státní technologická univerzita STANKIN
Webové stránky konference: bližší informace o konferenci (
VIZ PŘÍLOHA)
Sborník z konference: (
VIZ PŘÍLOHA)
Datum a místo konání: 27.-28.11.2014, Moskva, Ruská Federace
Ing. Filip Bušina, Ph.D., MBA, členem organizačního výboru mezinárodní konference: Strojírenství - Tradice a Inovace

 

Členství v redakční radě

Název časopisu: Paradigma poznání
Vydavatel: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» (Praha, ČR); Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd (Kolín, ČR)
Odkaz na informaci: 
http://sociosphera.com/paradigmata_poznani/ (VIZ PŘÍLOHA) 
ISSN 2336-2642
Číslo vydání: N⁰ 1 2014

 

Členství v profesním sdružení

Září 2014 - Ing. Filip Bušina, Ph.D., MBA, se stal členem profesního sdružení Společnost dodavatelů pro zkvalitňování silniční sítě ve Středočeském kraji.

Potvrzení o členství zde

 

 

Členství v redakční radě

Červen 2014 - Ing. Filip Bušina, Ph.D., MBA, se stal členem redakční rady magazínu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby, Ročník 62, Vydavatel JAGA GROUP, s.r.o., IČ: 35705779. Registrační číslo MK SR EV 175/08, ISSN 1335 - 0846. Registrační číslo MK ČR E 17738.

Redakční rada je významný organizační článek ve struktuře magazínu, která sleduje odbornou a obsahovou stránku magazínu. Její členové jsou vybíráni dle svého odborného působení v jednotlivých oblastech, a to jak po stránce teoretické, tak praktické. Každý člen redakční rady je garantem odbornosti, v níž profesně působí.

Více informací zde.

 

Členství v organizačním výboru konference Zvyšování kvality managementu ve firmě

Název konference: Zvyšování kvality managementu ve firmě
Pořadatel: Moskevská státní univerzita strojírenství a informatiky
Webové stránky konference: bližší informace o konferenci 
zde.
Datum a místo konání: 14.5.2014, Moskva, Ruská Federace
Ing. Filip Bušina, Ph.D., MBA, členem organizačního výboru mezinárodní konference: Zvyšování kvality managementu ve firmě.

 

Členství v redakční radě

únor 2014 - Ing. Filip Bušina, Ph.D., MBA, se stal členem redakční rady magazínu Stavebniserver.com, Registrační číslo MK ČR E 20742, ISSN 1805 - 3998.

Redakční rada je významný organizační článek ve struktuře magazínu, která sleduje odbornou a obsahovou stránku magazínu. Její členové jsou vybíráni dle svého odborného působení v jednotlivých oblastech, a to jak po stránce teoretické, tak praktické. Každý člen redakční rady je garantem odbornosti, v níž profesně působí.

Více informací zde.

 

Členství v organizačním výboru konference Deset let v Evropské unii

Název konference: Deset let v Evropské unii - stav, zkušenosti, perspektivy
Pořadatel: Vysoká škola politických a společenských věd v Kolíně
Webové stránky konference: 
http://vspsv.formees.cz/f/eukonference
Datum a místo konání: 15.-16.5.2014, Kolín, Česká republika
Ing. Filip Bušina, Ph.D., MBA, členem organizačního výboru mezinárodní konference: DESET LET V EVROPSKÉ UNII - stav, zkušenosti, perspektivy. Konference se koná ve dnech 15. - 16. 5. 2013 v budově ARC - VŠPSV v Kolíně V. 
Přihlášky účastníků konference se přijímají do 15. 4. 2014.
Více informací 
zde.

Aktuality

Účast na konferenci
The 10th Internal days of statistics and economicsation  »
Zapojení VŠE v Praze a INPER do činnosti pracovních skupin WG1 a WG2
Na základě účasti Dr. Filipa Bušiny Plenárního zasedání skupiny JTC 1/SC 36 v roce 2015 v Rouenu, Francie z pozice člena delegace Ruské federace byla domluvena pro rok 2016 jako hostující země Česká republika.  »
Přednášková činnost
Mimosemestrální kurz katedry personalistiky za období LS 2015/2016  »
Nový článek
„Mezinárodní normy informačních technologií v oblasti vzdělávání, výchovy a vzdělávání - nové normy a perspektivy rozvoje“  »
Konference
3rd International KES Conference  »
Rozhovor pro týdeník Euro
První rozhovor k nepravomocně osvobozujícímu rozsudku, po téměř šesti a půl letech, trvající kauzy.  »
Konference
IV. International Conference (IT – Standart 2015)  »
Nový dokument
Disertační práce  »
Nový dokument
Autoreferát  »
Nová konference
IV. Mezinárodní kongres o Controllingu  »
Nová konference
Řízení výkonu zaměstnanců a organizací na osnově procesního řízení  »
Nový článek
„Nedostatečná kvalifikace lidských zdrojů ve strojírenství“  »
Nový článek
„Strojírenské podniky upřednostňují interní kontrolu svého výkonu“  »
Nový článek
„Role controllingu v českých strojírenských podnicích v době hospodářské krize“  »
Nový článek
„Vnímání controllingu představiteli malých společností v České republice“  »
Nová konference
The 9th International days of statistics and economics  »
Nová konference - Slovensko
The 4th International Virtual Conference 2015  »
Nový článek
Efektivita nočních prací  »
Aktualizovaný článek
Personnel management in the building industry  »
© 2015 Filip Bušina
Slideshare
Slideshare Filipa Bušiny
LinkedIn
Filip Bušina na LinkedIn