Uveřejněné články 2014

Listopad/2014 „Údržba asfaltových vozovek
Časopis Inženýrské stavby, číslo 6/2014, ISSN 1335/0846, Jaga Media, s.r.o.

Říjen/2014 „Personnel management in the building industry
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Spolecznego (POL) 2014, „Studia i Prace“ nr 3(19)2014, vydávaný  Warsaw School of Economics, Warsaw 2014. ISSN 2082-0976

Říjen/2014 Komentář „Konjunkturální průzkum
Časopis Firemní obchod, číslo 510/2014, Forum spol. s r. o.

Říjen/2014 „Human Resource management in the Building Industry: International Comparison
Recenzovaný časopis Journal of Modern Accounting and Auditing, ISSN 1548-6583 August 2014, Vol. 10, No. 10, 903-911 

Říjen/2014 Integrovaná železniční doprava v ČR
Časopis Inženýrské stavby, číslo 5/2014, ISSN 1335/0846, Jaga Media, s.r.o.

Říjen/2014  Dopravní značení na dálnicích a ostatních komunikacích
Časopis Inženýrské stavby, číslo 5/2014, ISSN 1335/0846, Jaga Media, s.r.o.

Září/2014 „Human Resource Controlling and Human Resource Management: Practice of Small and Medium-Sized Building Companies in the Czech Republic“
Recenzovaný časopis Journal of Modern Accounting and Auditing, ISSN 1548-6583 September 2014, Vol. 10, No. 9 903-911

Září/2014 „Stavební technika, lešení a bednící systémy v inženýrském stavebnictví“
Časopis Inženýrské stavby, číslo 4/2014, ISSN 1335/0846, Jaga Media, s.r.o.

Září/2014 „Doprava v regionech ČR“
Časopis Inženýrské stavby, číslo 4/2014, ISSN 1335/0846, Jaga Media, s.r.o.

Srpen/2014 „Personnel Management in the Slovak Building Industry: Analysis of Small, Medium-Sized, and Big Building Companies“
Recenzovaný časopis Journal of Modern Accounting and Auditing, ISSN 1548-6583 August 2014, Vol. 10, No. 8, 903-911

Červen/2014 „Investice do dopravní infrastruktury v České republice v roce 2013 a 2014"
Časopis Inženýrské stavby, číslo 3/2014, ISSN 1335/0846, Jaga Media, s.r.o.

Červen/2014 „Rekonstrukce vozovek pozemních komunikací technologií recyklace za studena na místě"
Časopis Inženýrské stavby, číslo 3/2014, ISSN 1335/0846, Jaga Media, s.r.o.

Červen/2014 „Bezpečnost práce ve stavebnictví"
Recenzovaný časopis TZB-info-stavebnictví, úspory energií, technická zařízení budov, ISSN 1801-4399, © Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2014

Květen/2014 „Financování ochrany před povodněmi v České republice"
Časopis Inženýrské stavby, číslo 2/2014, ISSN 1335/0846, Jaga Media, s.r.o.

Aktuality

Účast na konferenci
The 10th Internal days of statistics and economicsation  »
Zapojení VŠE v Praze a INPER do činnosti pracovních skupin WG1 a WG2
Na základě účasti Dr. Filipa Bušiny Plenárního zasedání skupiny JTC 1/SC 36 v roce 2015 v Rouenu, Francie z pozice člena delegace Ruské federace byla domluvena pro rok 2016 jako hostující země Česká republika.  »
Přednášková činnost
Mimosemestrální kurz katedry personalistiky za období LS 2015/2016  »
Nový článek
„Mezinárodní normy informačních technologií v oblasti vzdělávání, výchovy a vzdělávání - nové normy a perspektivy rozvoje“  »
Konference
3rd International KES Conference  »
Rozhovor pro týdeník Euro
První rozhovor k nepravomocně osvobozujícímu rozsudku, po téměř šesti a půl letech, trvající kauzy.  »
Konference
IV. International Conference (IT – Standart 2015)  »
Nový dokument
Disertační práce  »
Nový dokument
Autoreferát  »
Nová konference
IV. Mezinárodní kongres o Controllingu  »
Nová konference
Řízení výkonu zaměstnanců a organizací na osnově procesního řízení  »
Nový článek
„Nedostatečná kvalifikace lidských zdrojů ve strojírenství“  »
Nový článek
„Strojírenské podniky upřednostňují interní kontrolu svého výkonu“  »
Nový článek
„Role controllingu v českých strojírenských podnicích v době hospodářské krize“  »
Nový článek
„Vnímání controllingu představiteli malých společností v České republice“  »
Nová konference
The 9th International days of statistics and economics  »
Nová konference - Slovensko
The 4th International Virtual Conference 2015  »
Nový článek
Efektivita nočních prací  »
Aktualizovaný článek
Personnel management in the building industry  »
© 2015 Filip Bušina
Slideshare
Slideshare Filipa Bušiny
LinkedIn
Filip Bušina na LinkedIn