Citační index

Bakalářské práce:

 • KREJČÍ, M. 2015. Systém kontroly generálního dodavatele. České vysoké učení technické v Praze fakulta stavební, Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví. [online].
  Zdroj: Bakalářská práce M. Krejčí

 • TYNKLOVÁ, D. 2015. Zajištění funkčnosti IT v společnosti – outsourcing nebo pracovní poměr? Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská. Ústav financí.
  Zdroj: Bakalářská práce D.Tynklová
   
 • ŠLAPÁKOVÁ, Z. 2015. Trainee program – kompetenční vybavenost absolventů VŠ a potřeby budoucího zaměstnavatele. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie. [online].
  Zdroj: Bakalářská práce Z. Šlapáková
 • WITTEK, O. 2015. Kalkulace nákladů s využitím standardů času stavebních. Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení.
  Zdroj: Bakalářská práce O. Wittek

 • MOUDRÝ, J. 2014. Investiční záměr. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta Podnikatelská. Ústav financí. [online].
  Zdroj: Bakalářská práce J. Moudrý

 • JANDA, P. 2014. Problematika nedostatečné kvalifikace zaměstnanců MSP v odvětví stavebnictví. Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. [online]
  Zdroj: anotaceBakalářská práce P. Janda

 • KRÁL, M. 2013. Uplatnění novely zákona o veřejných zakázkách (projektech) napraktickém příkladu a vyhodnocení jejího dopadu. Vysoká škola ekonomie a managementu. [online].
  Zdroj: Bakalářská práce M. Král

 • PETŘÍČKOVÁ, A. 2011. Zadávání veřejných zakázek, otevřené řízení. Právnická Fakulta Masarykovy Univerzity. Obor právo. Katedra obchodního práva. [online].
  Zdroj: Bakalářská práce A. Petříčková

 

Diplomové práce:

 • LOUKOTA, J. 2015. Analýza pracovního trhu ve stavebnictví v ČR. České vysoké učení technické v Praze fakulta stavební, Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví. [online].
  Zdroj: Diplomová práce J. Loukota
 • ŠTAFFA, J. 2015. Formy jištění obchodního rizika stavebního díla. Vysoké učení v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. [online].
  Zdroj: Diplomová práce J. Štaffa

 • JOŠKOVÁ, M. 2013. Nová koncepce zajišťování zaměstnanců ve výrobní společnosti. Fakulta sociálních studií. Masarykova univerzita. [online].
  Zdroj: Diplomová práce M. Jošková
 • HUŠKOVÁ, N. 2013. Limity závazkového práva z pohledu právní regulace veřejných zakázek. Právnická Fakulta Masarykovy Univerzity. Obor právo. Katedra obchodního práva. [online].
  Zdroj: Diplomová práce N. Hušková

 • KAZDOVÁ, H. 2012. Odpovědnost zhotovitele ve smlouvě o dílo v investiční výstavbě. Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. [online].
  Zdroj: Diplomová práce H. Kazdová
 • VYBOŠTĚKOVÁ, L. 2012. Pravomoc a regulace Evropské unie v oblasti veřejných zakázek. Právnická fakulta Masarykovy Univerzity. Obor Právo. Katedra mezinárodního a evropského práva. [online].
  Zdroj: Diplomová práce L. Vyboštěková

 • EPPICH, L. 2012. Veřejné zakázky se zaměřením na hodnocení nabídek. Právnická fakulta Masarykovy Univerzity. Obor Právo. Katedra obchodního práva. [online].
  Zdroj: Diplomová práce L. Eppich

 • LÍZALOVÁ, K. 2010. Soulad české úpravy veřejných zakázek s komunitární úpravou. Právnická fakulta Masarykovy Univerzity. Obor Právo. Katedra obchodního práva. [online].
  Zdroj: Diplomová práce K. LízalováRigorózní práce:

 • BERGEROVÁ, M. 2011. Judikovaná příslušnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k přezkumu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – její rozsah a dopad na veřejné zadavatele. Specializace obchodní právo. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. [online].
  Zdroj: Rigorózní práce M. Bergerová
 • JUROŠKOVÁ, M. 2011. Veřejné zakázky z pohledu veřejného zadavatele a jejich finančně-právní aspekty. Právnická fakulta. Univerzita Karlova v Praze. [online].
  Zdroj: Rigorózní práce M. Jurošková 

 

Monografie, Konference, Recenzované časopisy:

 

 • LINKESCHOVA, D. 2015. NÚV. Faktory ovlivňující vývoj profese učitele: 15. setkání partnerství TTnet ČR. Konference proběhla 12. – 13. listopadu 2014 v Kostelci nad Černými lesy. Příspěvek: Vzdělávání budoucích stavebních manažerů a potřeba posunu paradigmatu v komunikaci. ISBN 978-80-7481-090-9 Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2015.
  Odkaz: Faktory ovlivňující vývoj profese učitele: Faktory ovlivňující vývoj profese učitele


   

   

 

 • KUCHARČÍKOVÁ, A., TOKARČÍKOVÁ, T. Monografie, 2015. Základy ekonomickej teórie pre informatikov. Vydala Žilinská univerzita v Žiline/EDIS - vydavateľské centrum ŽU. ISBN 978-80-554-1019-7.

   
 • NĚMEC, J., ŠUMPÍKOVÁ, M. Accountability Arrangements and Social Innovations: Slovak case. Proceedings of the 20th International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2015. University of Economics, Prague. Faculty of Finance and Accounting. Department o Public Finance. ISBN 978-80-245-2094-0.
  Odkaz: Accountability Arrangements and Social Innovations: Slovak case.


 • CHMELÍK, J., BRUNA, E. 2015. Monografie: Hospodářská a ekonomická trestná činnost. 1. Vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2015. 204 s. Edice EUPRESS. ISBN 978-80-7408-109-5.
  Odkaz: Hospodářská a ekonomická trestná činnost.

 • MANDIČÁK, T., PAPÍŠOVÁ, T., Mezinárodní vědecká konference na téma TRENDY V PODNIKÁNÍ 2014. 13. – 14. November, 2014. Plzeň, Česká republika. ISBN 978-80-261-0444-5.
  Odkaz: Mezinárodní vědecká konference na téma: Trendy v podnikání 2014.


 • LINKESCHOVÁ, D. 2014. International Scientific Conference People, Buildings and Environment 2014 (PBE2014), 15. - 17. October, 2014, Kroměříž, Czech Republic, www.fce.vutbr.cz/ekr/PBE. The Construction Industry Managers and the Need for Changes in their Communication. ISSN: 1805-6784.
  Odkaz: International Scientific Conference People, Buildings and Environment 2014


 • ŠAFRÁNKOVÁ, J., ŠIKÝŘ, M. 2014. Effective human resource management. International Research Conference, 2014. Russian industry in globalization: economic context 2/2014. ISBN 978-5-94976-406-0.
  Odkaz: Effective human resource management.


 • ŠIKÝŘ, M. 2014. Monografie: Nejlepší praxe v řízení lidských zdrojů. Nakladatelství Grada Publishing, s.r.o. ISBN: 978-80-247-5212-9.

   
 • NĚMEC, O. SURYNEK, A.2014. Selecected problems of personnel controlling. Journal of International Scientific Publications. Economy & Business. Volume 8, 2014. ISSN 1314-7242.
  Zdroj: Selecected problems of personnel controlling.


 •  NĚMEC, O., SURYNEK, A. 2014. The use of employee satisfaction surveys within HR Controlling. International scientific conference Current Trends and Challenges of Modern Management and Human Resource Development, on October 16, 2014 at Masaryk Institute of Advanced Studies, Czech Technical University in Prague. ISBN 978-80-01-05660-8.
  Odkaz: The use of employee satisfaction surveys within HR Controlling.

 • KOLESÁROVÁ, L. 2014. Using balanced scorecard in performance appraisal. International scientific conference Current Trends and Challenges of Modern Management and Human Resource Development, on October 16, 2014 at Masaryk Institute of Advanced Studies, Czech Technical University in Prague. ISBN 978-80-01-05660-8.
  Odkaz: Using balanced scorecard in performance appraisal.

Aktuality

Účast na konferenci
The 10th Internal days of statistics and economicsation  »
Zapojení VŠE v Praze a INPER do činnosti pracovních skupin WG1 a WG2
Na základě účasti Dr. Filipa Bušiny Plenárního zasedání skupiny JTC 1/SC 36 v roce 2015 v Rouenu, Francie z pozice člena delegace Ruské federace byla domluvena pro rok 2016 jako hostující země Česká republika.  »
Přednášková činnost
Mimosemestrální kurz katedry personalistiky za období LS 2015/2016  »
Nový článek
„Mezinárodní normy informačních technologií v oblasti vzdělávání, výchovy a vzdělávání - nové normy a perspektivy rozvoje“  »
Konference
3rd International KES Conference  »
Rozhovor pro týdeník Euro
První rozhovor k nepravomocně osvobozujícímu rozsudku, po téměř šesti a půl letech, trvající kauzy.  »
Konference
IV. International Conference (IT – Standart 2015)  »
Nový dokument
Disertační práce  »
Nový dokument
Autoreferát  »
Nová konference
IV. Mezinárodní kongres o Controllingu  »
Nová konference
Řízení výkonu zaměstnanců a organizací na osnově procesního řízení  »
Nový článek
„Nedostatečná kvalifikace lidských zdrojů ve strojírenství“  »
Nový článek
„Strojírenské podniky upřednostňují interní kontrolu svého výkonu“  »
Nový článek
„Role controllingu v českých strojírenských podnicích v době hospodářské krize“  »
Nový článek
„Vnímání controllingu představiteli malých společností v České republice“  »
Nová konference
The 9th International days of statistics and economics  »
Nová konference - Slovensko
The 4th International Virtual Conference 2015  »
Nový článek
Efektivita nočních prací  »
Aktualizovaný článek
Personnel management in the building industry  »
© 2015 Filip Bušina
Slideshare
Slideshare Filipa Bušiny
LinkedIn
Filip Bušina na LinkedIn