Konference Ekonomické univerzity v Bratislavě

Termín konference - 30. 4. 2011
Pořadatel - Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov
Blok - Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2011
Příspěvek - Ekonomická zátěž, v podobě bankovních záruk a pozastávek (uveřejněn ve sborníku - ISBN 978-80-225-3271-6)

Ekonomika jednotlivých podniků, převážně ze stavebního sektoru je momentálně velice špatná a s určitou jistotou můžeme konstatovat, že do budoucna bude ještě horší. Důvodem tohoto predikování, je především snižující se suma u vypisovaných veřejných zakázek v této oblasti. Dále pak mě vede k tomuto názoru celo-unijní situace, kdy jednotlivé členské státy bojují s existenčními problémy, jako je nezaměstnanost, špatný rozpočet, aj. Bohužel tak jak jsem zmínil výše, veškeré tyto aspekty se následně projevují v nižší sumě vypisovaných veřejných zakázek, obecně. Ve svém příspěvku se snažím navrhnout zrušení bankovních záruk a pozastávek, o kterých se domnívám, že jsou zastaralé a přežité. Důvodem tohoto návrhu je ta skutečnost, že v případě zrušení stávajícího systému bankovních záruk a pozastávek se jen v České republice dostane do objehu 14,6 mld. Kč.

Klíčová slova: Bankovní záruky, Pozastávky, Investice, Ekonomická zátěž

Aktuality

Účast na konferenci
The 10th Internal days of statistics and economicsation  »
Zapojení VŠE v Praze a INPER do činnosti pracovních skupin WG1 a WG2
Na základě účasti Dr. Filipa Bušiny Plenárního zasedání skupiny JTC 1/SC 36 v roce 2015 v Rouenu, Francie z pozice člena delegace Ruské federace byla domluvena pro rok 2016 jako hostující země Česká republika.  »
Přednášková činnost
Mimosemestrální kurz katedry personalistiky za období LS 2015/2016  »
Nový článek
„Mezinárodní normy informačních technologií v oblasti vzdělávání, výchovy a vzdělávání - nové normy a perspektivy rozvoje“  »
Konference
3rd International KES Conference  »
Rozhovor pro týdeník Euro
První rozhovor k nepravomocně osvobozujícímu rozsudku, po téměř šesti a půl letech, trvající kauzy.  »
Konference
IV. International Conference (IT – Standart 2015)  »
Nový dokument
Disertační práce  »
Nový dokument
Autoreferát  »
Nová konference
IV. Mezinárodní kongres o Controllingu  »
Nová konference
Řízení výkonu zaměstnanců a organizací na osnově procesního řízení  »
Nový článek
„Nedostatečná kvalifikace lidských zdrojů ve strojírenství“  »
Nový článek
„Strojírenské podniky upřednostňují interní kontrolu svého výkonu“  »
Nový článek
„Role controllingu v českých strojírenských podnicích v době hospodářské krize“  »
Nový článek
„Vnímání controllingu představiteli malých společností v České republice“  »
Nová konference
The 9th International days of statistics and economics  »
Nová konference - Slovensko
The 4th International Virtual Conference 2015  »
Nový článek
Efektivita nočních prací  »
Aktualizovaný článek
Personnel management in the building industry  »
© 2015 Filip Bušina
Slideshare
Slideshare Filipa Bušiny
LinkedIn
Filip Bušina na LinkedIn