IMEA 2011

Termín konference -14.-15. 4. 2011
Webové stránkyXI. Mezinárodní konference studentů a mladých výzkumných pracovníků IMEA 2011
Pořadatel - Technická universita v Liberci
Příspěvek - Střet zájmů (zveřejněn ve sborníku - ISBN 978-80-7372-720-8)

Při analyzování nejlépe vystihující definice střetu zájmů, tak aby tato definice měla vypovídací schopnost v širokém slova smyslu a dotýkala se situací či zájmů ve všech dopadech této oblasti, můžeme ji v zásadě odkázat na generickou definici střetu zájmů, tak jak ji vypracovalo OECD.

„Střet zájmů je střetem mezi veřejnou povinností a soukromým zájmem veřejného činitele, kdy by soukromý zájem veřejného činitele mohl nepřijatelně ovlivnit výkon jeho oficiálních úkolů a povinností“ Samozřejmě důležité je zmínit, že domnělý střet zájmů se převážně týká situací, kdy existuje osobní zájem jednotlivců či skupin, který by přiměřeně mohl být považován jinými za zájem, který by mohl ovlivnit povinnosti veřejného činitele, ačkoliv ve skutečnosti žádný takový nepřijatelný vliv neexistuje nebo není takový, jak vypadá. Potenciál pro vznik pochybností ohledně bezúhonnosti veřejného činitele anebo bezúhonnosti organizace takového činitele činí nutným považovat domnělý střet zájmů za situaci, které by mělo být předcházeno. Zároveň je ale důležité zmínit, že střet zájmů není totéž co korupce.

V určitých případech můžeme pozorovat že existuje střet zájmů, který není spojen s korupcí a naopak. Jako příklad mohu uvést veřejného činitele, který se podílí na rozhodnutích, na kterých má soukromý zájem a přitom může jednat poctivě v souladu se zákonem a v důsledku toho nedojde ke korupci. Zatímco jiný veřejný činitel může přijmout úplatek (korupční jednání) za to, že rozhodne tak, jak by stejně rozhodl, aniž by to bylo spojeno se (soukromým zájmem) střetem zájmů.

Předmětem předkládaného příspěvku je uvést, analyzovat a navrhnout taková opatření, ktera by jasně pojmenovala střet zájmů v oblasti veřejné správy a zároveň by zvýšila její morální a etický kredit.

Klíčová slova: Lidský faktor, Střet zájmů, Soukromý sektor, Veřejný sektor, Regulace

Aktuality

Účast na konferenci
The 10th Internal days of statistics and economicsation  »
Zapojení VŠE v Praze a INPER do činnosti pracovních skupin WG1 a WG2
Na základě účasti Dr. Filipa Bušiny Plenárního zasedání skupiny JTC 1/SC 36 v roce 2015 v Rouenu, Francie z pozice člena delegace Ruské federace byla domluvena pro rok 2016 jako hostující země Česká republika.  »
Přednášková činnost
Mimosemestrální kurz katedry personalistiky za období LS 2015/2016  »
Nový článek
„Mezinárodní normy informačních technologií v oblasti vzdělávání, výchovy a vzdělávání - nové normy a perspektivy rozvoje“  »
Konference
3rd International KES Conference  »
Rozhovor pro týdeník Euro
První rozhovor k nepravomocně osvobozujícímu rozsudku, po téměř šesti a půl letech, trvající kauzy.  »
Konference
IV. International Conference (IT – Standart 2015)  »
Nový dokument
Disertační práce  »
Nový dokument
Autoreferát  »
Nová konference
IV. Mezinárodní kongres o Controllingu  »
Nová konference
Řízení výkonu zaměstnanců a organizací na osnově procesního řízení  »
Nový článek
„Nedostatečná kvalifikace lidských zdrojů ve strojírenství“  »
Nový článek
„Strojírenské podniky upřednostňují interní kontrolu svého výkonu“  »
Nový článek
„Role controllingu v českých strojírenských podnicích v době hospodářské krize“  »
Nový článek
„Vnímání controllingu představiteli malých společností v České republice“  »
Nová konference
The 9th International days of statistics and economics  »
Nová konference - Slovensko
The 4th International Virtual Conference 2015  »
Nový článek
Efektivita nočních prací  »
Aktualizovaný článek
Personnel management in the building industry  »
© 2015 Filip Bušina
Slideshare
Slideshare Filipa Bušiny
LinkedIn
Filip Bušina na LinkedIn