VII. ročník mezinárodní Baťovy konference

Termín konference -12. 4. 2011
Webové stránkyVII. ročník mezinárodní Baťovy konference
Pořadatel - Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky
Příspěvek - Regulace úřadů v oblasti dopravní infrastruktury v České republice (zveřejněn ve sborníku - ISBN 978-80-7454-013-4)

Dopravní infrastruktura je v České republice podrobována již několik let velké kritice. Plánování investic do výstaveb a plánovaných oprav je často řadou diskusí. Pokud bychom rozčlenili veškeré komunikace v České republice do dvou skupin, kde do první skupiny zahrneme rychlostní komunikace a silnice I. třídy a do druhé skupiny zahrneme komunikace II. a III. třídy můžeme na základě doložitelných materiálů konstatovat, že první skupina která spadá pod státní instituce (Ministerstvo dopravy, státní fond dopravní infrastruktury, Ředitelství silnic a dálnic) měla a má lepší výchozí situaci pro investování a realizaci u svých investičních akcí. Zatímco druhá skupina, která spadá do správy samosprávných celků (jednotlivé kraje, včetně hl. m Prahy) za jedenáct let své existence v oblasti správy těchto komunikací příliš nepostoupila. (vyjma hl. m. Prahy)

Předmětem předkládaného příspěvku je zhodnotit, analyzovat a navrhnout taková opatření, která by komplexně celý tento segment z-transformovala, zregulovala a zvýšila jeho schopnost reagovat na potřeby trhu.

Klíčová slova: Dopravní infrastruktura, Investice, Management, Regulace

7. rocnik batovy konference

Fotografie z konference
Album fotografií z celé konference naleznete zde

bata_01

Aktuality

Účast na konferenci
The 10th Internal days of statistics and economicsation  »
Zapojení VŠE v Praze a INPER do činnosti pracovních skupin WG1 a WG2
Na základě účasti Dr. Filipa Bušiny Plenárního zasedání skupiny JTC 1/SC 36 v roce 2015 v Rouenu, Francie z pozice člena delegace Ruské federace byla domluvena pro rok 2016 jako hostující země Česká republika.  »
Přednášková činnost
Mimosemestrální kurz katedry personalistiky za období LS 2015/2016  »
Nový článek
„Mezinárodní normy informačních technologií v oblasti vzdělávání, výchovy a vzdělávání - nové normy a perspektivy rozvoje“  »
Konference
3rd International KES Conference  »
Rozhovor pro týdeník Euro
První rozhovor k nepravomocně osvobozujícímu rozsudku, po téměř šesti a půl letech, trvající kauzy.  »
Konference
IV. International Conference (IT – Standart 2015)  »
Nový dokument
Disertační práce  »
Nový dokument
Autoreferát  »
Nová konference
IV. Mezinárodní kongres o Controllingu  »
Nová konference
Řízení výkonu zaměstnanců a organizací na osnově procesního řízení  »
Nový článek
„Nedostatečná kvalifikace lidských zdrojů ve strojírenství“  »
Nový článek
„Strojírenské podniky upřednostňují interní kontrolu svého výkonu“  »
Nový článek
„Role controllingu v českých strojírenských podnicích v době hospodářské krize“  »
Nový článek
„Vnímání controllingu představiteli malých společností v České republice“  »
Nová konference
The 9th International days of statistics and economics  »
Nová konference - Slovensko
The 4th International Virtual Conference 2015  »
Nový článek
Efektivita nočních prací  »
Aktualizovaný článek
Personnel management in the building industry  »
© 2015 Filip Bušina
Slideshare
Slideshare Filipa Bušiny
LinkedIn
Filip Bušina na LinkedIn