1. Mezinárodní konference Bosnia and Hercegovina

Termín konference - 21. - 24. 9. 2011
Webové stránkyFirst International Conference, Economic System of European Union and Accession of the Bosnia & Herzegovina
Blok - Veřejná správa
Příspěvek - Nastavení regulačních procesů mezi soukromým a veřejným sektorem v podobě zákona o lobbingu

Regulační procesy jsou na základě stávající doby „kdy komunikace mezi soukromým a veřejným sektorem je často za hranicí míry jak etických tak morálních zásad“ jediným možným ochranným prvkem, který nám do jisté míry může garantovat koherentní přístup jednání obou stran. Jedním z možných regulačních nastavení, mezi soukromým a veřejným sektorem může být zákon o lobbingu, nicméně důležité je si uvědomit že žádný regulační proces nemůže fungovat, pokud nebudou nastaveny morální a etické pravidla, které se budou dodržovat.

Výraz lobbing má mnoho podob a jeho vnímání je neustále obestřeno mnoha mýty, kdy můžeme konstatovat, že vždy záleží na jeho průhlednosti a přesnosti tak aby nebyl zaměňován s korupcí a něčím co nemá se současnými demokraticky transparentními postupy nic společného. Je to možná dáno i tím, že s postupně se globalizujícími trendy v nadnárodní úrovni se takřka nelze vyhnout jakémukoliv ovlivňování, srovnatelnému s lobbingem.

Problém ovšem nastává tam, kde pro tento pojem neexistují právní mantinely, které by určovali jeho pole působení a tzv. garantovali jeho kvalitu a bezpečnost. Bohužel právě tento faktor, neboli to že každý stát má svoji vlastní právní úpravu pro výklad toho či onoho možného, ovlivňujícího následný chod a dále pak chování či průběh jednotlivých procesů. Nás následně vede k tomu, že ve mnoha případech se podoba lobbingu odvíjí od zákonné regulace korupce, neboli lobbing končí tam, kde dle zákona začíná korupce. Proto je situace okolo lobbingu značně nepřehledná, což výrazně přispívá k představě lobbingu jako něčeho, co nemá s prací nic společného a lobbing je pak vnímán pouze jako prostředek k ovlivňování konečného rozhodnutí jednotlivých politiků či politických uskupení.

Předmětem předkládaného příspěvku je popsat vnímání lobbingu z pohledu celosvětového měřítka, kdy jsem se především pozastavil u jednotlivých členských zemí Evropské unie a Spojených států amerických. Dále pak se pokusím zhodnotit, analyzovat a navrhnout taková opatření, která by komplexně celý tento segment z-transformovala a zregulovala, aby se stal jednotnou oporou všech demokratických principů.

Klíčová slova: Lobbing, Regulace, Lidský faktor, Veřejný sektor, Soukromý sektor

Aktuality

Účast na konferenci
The 10th Internal days of statistics and economicsation  »
Zapojení VŠE v Praze a INPER do činnosti pracovních skupin WG1 a WG2
Na základě účasti Dr. Filipa Bušiny Plenárního zasedání skupiny JTC 1/SC 36 v roce 2015 v Rouenu, Francie z pozice člena delegace Ruské federace byla domluvena pro rok 2016 jako hostující země Česká republika.  »
Přednášková činnost
Mimosemestrální kurz katedry personalistiky za období LS 2015/2016  »
Nový článek
„Mezinárodní normy informačních technologií v oblasti vzdělávání, výchovy a vzdělávání - nové normy a perspektivy rozvoje“  »
Konference
3rd International KES Conference  »
Rozhovor pro týdeník Euro
První rozhovor k nepravomocně osvobozujícímu rozsudku, po téměř šesti a půl letech, trvající kauzy.  »
Konference
IV. International Conference (IT – Standart 2015)  »
Nový dokument
Disertační práce  »
Nový dokument
Autoreferát  »
Nová konference
IV. Mezinárodní kongres o Controllingu  »
Nová konference
Řízení výkonu zaměstnanců a organizací na osnově procesního řízení  »
Nový článek
„Nedostatečná kvalifikace lidských zdrojů ve strojírenství“  »
Nový článek
„Strojírenské podniky upřednostňují interní kontrolu svého výkonu“  »
Nový článek
„Role controllingu v českých strojírenských podnicích v době hospodářské krize“  »
Nový článek
„Vnímání controllingu představiteli malých společností v České republice“  »
Nová konference
The 9th International days of statistics and economics  »
Nová konference - Slovensko
The 4th International Virtual Conference 2015  »
Nový článek
Efektivita nočních prací  »
Aktualizovaný článek
Personnel management in the building industry  »
© 2015 Filip Bušina
Slideshare
Slideshare Filipa Bušiny
LinkedIn
Filip Bušina na LinkedIn